Cenaclub

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.” The purpose of lorem ipsum is to create a natural looking block of text (sentence, paragraph, page, etc.) that doesn’t distract from the layout. A practice not without controversy, laying out pages with meaningless filler text… Continue reading Cenaclub

Cenaclul Pavel Dan

În anul 1958 ia fiinţă, în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor din Timişoara, un cenaclu literar având, la acea oră, două secţiuni: un cerc de proză şi unul de poezie. Din anul 1965 şi până în prezent – cu modificări pasagere – se va numi cenaclul „Pavel Dan”, numeroase generaţii de scriitori recunoscându-şi, cu… Continue reading Cenaclul Pavel Dan