Cenaclul Pavel Dan

În anul 1958 ia fiinţă, în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor din Timişoara, un cenaclu literar având, la acea oră, două secţiuni: un cerc de proză şi unul de poezie. Din anul 1965 şi până în prezent – cu modificări pasagere – se va numi cenaclul „Pavel Dan”, numeroase generaţii de scriitori recunoscându-şi, cu plăcere, în timp, sorgintea „paveldanistă”.

UN CENACLU NUMIT ,,PAVEL DAN”

– Cenaclul Casei Studenților din Timișoara – cel mai important cenaclu al tinerei generații din Timișoara – poartă numele de Pavel Dan.

Generații de ,,paveldaniști” au definit sau redefinit scrisul tânăr din Banat și, din când în când, din România. Scrisul tânăr sau spiritul tânăr. Primii conducători ai Cenaclului ,,Pavel Dan” au fost Vasile Crețu și Ioan I. Popa, cărturari de seamă ai Timișoarei universitare, scriitori cu operă de sertar, plecați dintre noi înainte de vreme. Apoi Livius Ciocârlie, Marcel Pop-Corniș, Rodica Bărbat, fiecare ilustrând alianțe, direcții, solidarizări necesare, au stimulat eleganța și altitudinea intelectuală a dialogurilor. Viorel Marineasa a dat cenaclului ,,Pavel Dan” o amplitudine reală prin marile întâlniri optzeciste, ,,timișorenizând”, măcar pentru vacanțe de vară, pe Mircea Cărtărescu, Alexandru Mușina, Andrei Bodiu ș.a.m.d. De fapt, Andrei Bodiu a fost un lider marcant al cenaclului încă din studenția sa timișoreană. Între liderii cenaclului trebuie numiți Ion Monoran, Daniel Vighi, personalități ale momentului timișorean 89, Simona-Grazia Dima.

Animator în ultimele două decenii a fost Eugen Bunaru, poet cu inițiative citabile – tabere, premii – care trebuie reținute.

În 2011, de pildă, marele Premiu al Cenaclului Pavel Dan a fost decernat – ex aequo – lui Alexandru Vasieș, autorul unui volum de vârf al scrisului tânăr de azi și Oana Vasieș, elevi din Bistrița. Premiile pot inaugura un dialog necesar al cenaclului Pavel Dan atât cu cenaclurile din Bistrița, cât și cu cele din Chișinău, conduse de Moni Stănilă (referent cultural, odinioară, al cenaclului timișorean) și Dumitru Crudu. Despre toate ,,dialogurile posibile”, sub semnul amintirii unui mare scriitor tânăr, vom scrie altă dată.” (Cornel Ungureanu, revista Orizont nr. 8, august, 2013, pag. 2)

Din 1980 îşi începe „stagiunea estivală” tabara de creație literară de la Crivaia, care a reunit, în repetate rânduri, alături de studenți, scriitori din marile centre culturale ale țării, cât și membrii cenaclului „Semenicul”, din Reșița, (îndrumat de regretatul poet Ioan Chichere), oaspeți aproape permanenți.

1996 este anul care marchează debutul Concursului Național Studențesc de Creație Literară, desfășurat sub egida cenaclului și ajuns, la această oră, la cea de-a XXVI-a ediție. Fiecare ediție s-a finalizat cu editarea unui volum colectiv de debut, conținând o parte din creațiile premiate, la secțiunile poezie, proză, eseu și teatru.

Cenaclul ,,Pavel Dan” a fost, este și va rămâne un reper de istorie literară, prin măcar unele, nu puține totuși, nume de scriitori care, in illo tempore, fie au ,,ucenicit”, fie au avut calitatea de dascăli, de mentori, în acest spațiu spiritual al unor fecunde și memorabile, fericite întâlniri ‒ deseori tumultuoase confruntări de idei, de opinii ‒ sub zodia tinereții, a aspirațiilor și a emulației creatoare. Forum studențesc, suplimentele sale literare, au însemnat și au consemnat momentele de efervescență creatoare și de afirmare valorică din istoria de 6 decenii a cenaclului. (fragment de Eugen Bunaru)